Coca-Cola HBC zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do roku 2040