Łąki Łomży - wspólna inicjatywa marki Łomża i Fundacji Łąka